Вища професійна освіта

Вищим професійним освітою називається освіту, яка виходить в процесі навчання у вищих навчальних закладах, а також на спеціальних курсах. Інститут є вищим навчальним закладом, який здійснює освітні програми вищої професійної освіти, а також освітні програми післявузівської професійної освіти. Екстернатом прийнято називати самостійне вивчення студентами дисциплін на базі основної освітньої програми вищої професійної освіти за обраною спеціальністю з подальшою поточної і підсумковою атестацією у вищому навчальному закладі. До речі, якщо вам потрібно оформити медичну довідку для вступу до вузу за адресою 100spravok.ru.

Вища освіта може бути ступінчастим: бакалавр, дипломований спеціаліст і магістр. Та чи інша ступінь присуджується особі, який успішно пройшов підсумкову атестацію. Система вищої професійної освіти має наступну структуру: сукупність державних освітніх стандартів і освітніх програм вищої і післявузівської освіти; наявність ліцензії вищих навчальних закладів та освітніх установ обраного додаткової вищої професійної освіти; наукових, проектних, виробничих, клінічних, медико-профілактичних, фармацевтичних, культурно- просвітницьких підприємств, установ і організацій, які проводять наукові дослідження і зумовлюють функціонування і розвиток вищої професійної освіти; органи управління вищою професійною освітою, а також підвідомчих їм підприємств, установ і організацій; громадських і державно-громадських об'єднань: творчих спілок, професійних асоціацій, наукових і методичних рад та інших об'єднань.

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *